top of page

Acerca de

REGLER

Mänskliga rättigheter gäller i Sverige, likväl på Atletklubben. Detta innebär att flickor och pojkar är jämnställda.

Är ni sist ut ur lokalen så stänger ni fönster och dörrar efter er. Släck även lyset.

Häng tillbaka vikterna efter er.

Barn under XX år får ej vistas i lokalen.

Träningskort är obligatoriskt och personligt. Endast en person går in per kort. Kommer ni i grupp så måste alla logga in sig.

Rökning förbjuden.

Max 100kg på smithmaskinen.

Inga ytterskor i lokalerna.

Visa hänsyn till varandra.

Torka rent runt träningsstationen efter er med papper och tillhörande rengöringsmedel som finns i lokalen.

Var rädd om utrustningen i lokalerna.

All träning i MAK:s lokaler lyder under riksidrottsförbundets regler. Överträdelse ger automatisk avstängning. Reglerna hittar ni på http://www.rf.se

Den som tränar, har skylldighet att själv ta reda på övriga regler, som gäller i och utanför lokalen.

Överträdelse av Atletklubbens regler ger avstängning och återtagande av träningskort.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page